NAŠE MYŠLENKY, HODNOTY, VIZE

Myšlenky a hodnoty 

Naše společnost vnímá sport jako cestu ke změně způsobu myšlení, vnitřního rozvoje a vnímání sebe sama. Uvědomujeme si, že v období dospívání si každý vytváří své vlastní hodnoty a cíle, poznáváme své silné a slabé stránky, vzorem nám je při tom, jak rodina, tak i naše okolí vč. sociálních sítí, které mnohdy stavějí na piedestal jen úspěch a fyzickou krásu. Kdo nezapadá, 'jde z kola ven'. Námi pořádanými akcemi chceme upozornit veřejnost na stále se zvyšující výskyt civilizačních chorob a ukázat, že sport je jednou z cest, jak jim předcházet. Tvoříme osvětu jinak! Poukazujeme na problémy dnešní doby pomocí sportovních akcí, kde se lidé baví, sportují a jsou sami sebou. Náš cíl je veřejnost motivovat k akci/pohybu a zároveň pomáhat. 


Plán do budoucna 

Pokračování v projektech jako Kaczer cup - podpora osob/veřejnosti/organizací (neziskovek) se zaměřením na jiné civilizační choroby - alkohol, drogy, sociální sítě (4 projekty do roka). Každý projekt bude postaven na reálném příběhu. 

V roce 2020 bude Kaczer cup mezinárodní - účast závodníků ze zahraničí.

Ekologie v projektech - akce a projekty budou reflektovat i ekologické řešení, kdy přímo v Kaczer Cupu 2019 jsme šířili nynější aktuální myšlenku "bez plastů"

.


Náš záměr a jak vnímáme sport jako takový ...

Záměrem naší společnosti je podporovat jedince i skupinu a pomáhat veřejnosti s pochopením určité problematiky. Zvolili jsme sport, jelikož je prokázán a na nás osobně odzkoušen, jako jedna z metod duševního i fyzického rozvoje člověka.  

  • cesta k vnitřnímu rozvoji (sebekontrola..)
  • změna způsobu myšlení (optimismus..)
  • učení naslouchání sami sobě a svému tělu
  • sport není o vítězství, ale o poznání a komunikaci
  • kolektivní souhra (seznámení s lidmi, trávení volného času..)
  • sebevědomí, vnitřní spokojenost

Finanční zajištění youmove z.s. a jejich projektů..

Část finančního zajištění je z vlastních zdrojů zakladatelů. Naše organizace zatím nemá žádné zaměstnance, ale dobrovolné realizátory, kteří sdílejí hlavní myšlenku organizace. Realizátorů je v současné době 8 a díky svému odlišnému profesnímu zaměření se vzájemně doplňují, daří se jim také oslovovat další partnery, kteří se do projektu postupně zapojují.